11 Više nisam u svijetu – ali su oni u svijetu. Ja dolazim k tebi. Oče sveti, sačuvaj u svome imenu ove koje si mi dao, da budu jedno kao mi! 12 Dok sam bio s njima, čuvao sam u tvome imenu ove koje si mi dao, i sačuvao ih, i nitko od njih ne propade, osim sina propasti, da se ispuni Pismo. 13 A sad k tebi dolazim, i ovo govorim, dok sam još u svijetu, da imaju moju radost u punini. 14 Ja sam im predao tvoju riječ. A svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. 15 Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zla. 16 Od svijeta nisu, kao što ni ja nisam od svijeta. 17 Posveti ih u istini! Riječ je tvoja istina. 18 Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih šaljem u svijet. 19 I za njih ja posvećujem sebe da i oni budu posvećeni u istini.

Evanđelje po Ivanu 17,11-19