51 Ja sam kruh živi koji siđoh s neba. Tko jede od ovoga kruha, živjet će dovijeka. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta.« 52 Tada su se prepirali Židovi među sobom, i rekoše: »Kako nam može ovaj dati svoje tijelo za jelo?« 53 Isus im odvrati: »Zaista, zaista kažem vam: Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete njegove krvi, nemate života u sebi. 54 Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 55 Jer je moje tijelo pravo jelo i moja krv pravo piće. 56 Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. 57 Kao što mene posla živi Otac, i ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji jede mene, živjeti po meni. 58 Ovo je kruh koji siđe s neba: ne kao što vaši oci jedoše manu, i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će dovijeka.« 59 Tako je on učio u sinagogi u Kafarnaumu.

Evanđelje po Ivanu 6,51-58