25 Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim. Tada se on obazre i reče im: 26 »Ako tko dođe k meni, a ne mrzi oca i majke, žene, djece, braće i sestara, da, i samoga sebe, ne može biti moj učenik. 27 Tko ne nosi svojega križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. 28 Kad jedan od vas hoće da gradi kulu, ne sjedne li najprije i ne proračuna li troškove, ima li sredstava za završetak? 29 Kad bi naime postavio temelj, a poslije ne bi mogao dovršiti gradnje, svi koji bi to vidjeli, rugali bi mu se 30 i govorili: Ovaj je čovjek počeo graditi i nije mogao dovršiti. 31 Ili kad koji kralj hoće zaratiti s drugim kraljem, ne sjedne li najprije i ne promisli može li s deset tisuća ljudi izaći protiv onoga koji na njega dolazi s dvadeset tisuća? 32 Ako ne može, onda pošalje izaslanike, dok je onaj još daleko, i moli da se mirno nagode.
33 Tako i nijedan od vas koji se ne odreče svega što ima, ne može biti moj učenik. 34 Sol je nešto dobro. Ali ako sol obljutavi, čim da se ona posoli? 35 Niti se može upotrijebiti za zemlju, niti za gnoj. Baca se napolje. Tko ima uši da čuje, neka čuje!«

Evanđelje po Luki 14,25-33