40 Dođe mu neki gubavac, baci se pred njega na koljena i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti.« 41 Pun milosrđa pruži Isus ruku, dotače ga se i reče mu: »Hoću, budi čist!« 42 I odmah guba nestade s čovjeka, i bio je čist. 43 Tada ga žurno otpusti 44 i reče mu strogo: »Pazi da nikome što ne kazuješ o tom! Nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje žrtvu koju je propisao Mojsije! Neka im to služi kao svjedočanstvo!« 45 A jedva je on otišao, poče glasno kazivati taj događaj i posvuda ga razglašavati. Zato Isus nije mogao više javno ući u grad. Radije se zadržavao vani, na samotnim mjestima. Ali su ljudi dolazili k njemu sa svih strana.

Evanđelje po Marku 1,40-45