1 Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke i izađoše u susret zaručniku. 2 Pet su bile lude, a pet mudre. 3 Lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. 4 A mudre sa svjetiljkama uzeše i ulje u svojim posudama. 5 Kako se zaručnikov dolazak otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše. 6 U ponoć odjeknu poziv: Zaručnik dolazi! Izlazite mu u susret! 7 Tada se digoše sve one djevice i prirediše svoje svjetiljke. 8 A lude rekoše mudrima: Dajte nam od svojega ulja! Naše svjetiljke će se ugasiti! 9 Mudre odvratiše: Da ne bi možda ponestalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi! 10 Dok su one bile u kupovini, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata. 11 Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: Gospodaru, gospodaru, otvori nam! 12 A on odvrati: Zaista kažem vam, ne poznajem vas. 13 Budite dakle budni, jer ne znate ni dana ni časa!

Evanđelje po Mateju 25,1-13