24 Kad dakle vidje narod da ondje više nema Isusa ni njegovih učenika, uđoše u lađe i dođoše u Kafarnaum da traže Isusa. 25 Nađoše ga s druge strane mora i upitaše ga: »Učitelju, kad si došao ovamo?« 26 Isus im odgovori: »Zaista, zaista kažem vam: Ne tražite me što čudesa vidjeste, nego što jedoste kruha i nasitiste se. 27 Skrbite se za jelo što ostaje za vječni život, koje će vam dati Sin Čovječji; jer njega potvrdi Bog Otac.« 28 Tada ga upitaše: »Što trebamo činiti da izvršimo Božja djela?« 29 Isus im odgovori: »Ovo je Božje djelo: da vjerujete u onoga koga on posla.« 30 Oni mu odvratiše: »Koji dakle ti znak činiš da vidimo i da ti vjerujemo? Što radiš? 31 Oci su naši jeli manu u pustinji, kao što je pisano: Dade im jesti kruh s neba.« 32 Isus im reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ne dade vam Mojsije kruha s neba, nego vam moj Otac daje istiniti kruh s neba. 33 Jer je kruh Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«
34 Tada mu rekoše: »Gospodine, daj nam svagda taj kruh!« 35 Isus im odvrati: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, ne će nikad ožednjeti.

Evanđelje po Ivanu 6,24-35