25 Tada se diže neki zakonoznanac da ga kuša. On upita: »Učitelju, što moram činiti da postignem vječni život?« 26 On mu reče: »Što stoji pisano u Zakonu? Kako čitaš?« 27 On odgovori: »Ljubi Gospodina, svojega Boga, svim srcem, svom dušom, svom snagom i svom svojom misli; i svojega bližnjega kao samoga sebe!« 28 Reče mu: »Pravo si odgovorio. Čini to, i imat ćeš život!«
29 A on se htjede opravdati i zapita Isusa: »A tko je moj bližnji?« 30 Tada prozbori Isus i reče: »Neki je čovjek silazio iz Jeruzalema u Jerihon i pade među razbojnike. Oni ga oplijeniše, izraniše, ostaviše ga napola mrtva i otiđoše. 31 Slučajno je istim putem silazio neki svećenik. On ga vidje i prođe. 32 Isto tako dođe tamo neki levit. Vidje ga i prođe. 33 I neki Samarijanac, na svom putu, dođe u njegovu blizinu. Kad ga vidje, sažali se nad njim. 34 Pristupi k njemu, zali uljem i vinom njegove rane i zavi ih. Tada ga podiže na svoju životinju, dovede ga u gostionicu i pobrinu se za njega. 35 Sutradan izvadi dva denara, dade ih krčmaru i reče mu: Brini se za njega! Što više potrošiš, platit ću ti kad se vratim. 36 Tko je od ove trojice bio bližnji onome koji je bio pao među razbojnike?« 37 Ovaj odgovori: »Onaj koji mu je iskazao milosrđe.« I Isus mu reče: »Idi, i ti čini tako!«

Evanđelje po Luki 10,25-37