1 Potom odredi Gospodin još drugu sedamdesetdvojicu, i posla ih po dva i dva pred sobom u sve gradove i mjesta kamo je mislio sam doći. 2 On im reče: »Žetva je velika, a poslenika je malo. Molite se zato gospodaru žetve da pošalje poslenike u svoju žetvu! 3 Idite! Eto, ja vas šaljem kao jaganjce među vukove. 4 Ne uzimajte sa sobom kese ni torbe ni obuće i nikoga ne pozdravljajte na putu!
5 Kad dođete u koju kuću, najprije recite: Mir ovoj kući! 6 Prebiva li ondje sin mira, počinut će na njemu vaš mir; inače će se vratiti k vama. 7 Ostanite u toj kući, jedite i pijte što imaju; jer je poslenik dostojan svoje plaće. Ne prelazite iz jedne kuće u drugu!
8 Kad dođete u koji grad i prime vas, jedite što iznesu pred vas! 9 Iscjeljujte bolesnike što su ondje i navješćujte: Kraljevstvo se Božje približilo vama. 10 Ako li dođete u koji grad i ne prime vas, izađite na njegove ulice i recite: 11 I prah vašega grada, što je prionuo za naše noge, otresamo na vas. Ali znajte ovo: Kraljevstvo se Božje približilo.
12 Kažem vam: Sodomi će biti lakše u onaj dan negoli onome gradu.

17 Puni radosti vratiše se sedamdeset i dvojica i izvijestiše: »Gospodine, pokoravaju nam se u ime tvoje i zli dusi.« 18 On im odvrati: »Vidjeh sotonu gdje pade s neba kao munja. 19 Eto, dadoh vam vlast da stupate preko zmija i škorpiona, i preko svake neprijateljske sile! Ništa vam ne će moći nauditi. 20 Ali se ne radujte tomu što vam se pokoravaju dusi! Nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima.«

Evanđelje po Luki 10,1-12.17-20