1 U ono vrijeme dođoše neki k Isusu i pripovjediše mu za Galilejce čiju je krv Pilat bio prolio, upravo dok su žrtvovali.* 2 On im reče: »Mislite li da su ti Galilejci bili veći grješnici od drugih Galilejaca, zato što tako stradaše? 3 Kažem vam: nisu! Ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. 4 Ili mislite li da su ona osamnaestorica na koje pade kula u Siloamu i pobi ih bili više krivi od svih ostalih stanovnika Jeruzalema? 5 Kažem vam: nisu! Ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.«
Prispodoba o nerodnoj smokvi
6 Onda im kaza ovu prispodobu: »Netko je zasadio smokvu u svom vinogradu. Taj dođe i potraži roda na njoj, ali ga ne nađe. 7 Tada reče vinogradaru: Evo, već tri godine dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci je! Čemu da još iscrpljuje tlo? 8 On mu odvrati: Gospodaru, pusti je da još stoji ovu godinu! Okopat ću oko nje i pognojiti je. 9 Možda onda ubuduće urodi. Inače možeš je dati posjeći.«

Evanđelje po Luki 13,1-9