25 Bit će znaci na Suncu, Mjesecu i zvijezdama. Na zemlji će među narodima vladati strašno očajanje od buke i huke mora. 26 Ljudi će ginuti od straha i čekanja onoga što će doći na zemlju. Jer će se nebeske sile uzdrmati. 27 Tada će ugledati gdje Sin Čovječji dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. 28 Kad to nastane, onda se uspravite i podignite svoje glave! Otkupljenje se vaše približava.
34 Pazite da svoja srca ne otežate rasipništvom, pijanstvom i zemaljskim brigama, i da vam onaj dan ne dođe iznenada. 35 Kao zamka doći će na sve koji prebivaju po svoj zemlji. 36 Pa zato budite uvijek budni i molite da mognete umaći svemu onome što će doći, i da opstanete pred Sinom Čovječjim!

Evanđelje po Luki 21,25-28.34-36