1 Kad se Isus, u dane kralja Heroda, bio rodio u Betlehemu u Judeji, dođoše mudraci od istoka u Jeruzalem i upitaše: 2 »Gdje je novorođeni židovski kralj? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo pokloniti mu se.« 3 Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jeruzalem. 4 Sabra sve svećeničke glavare i narodne književnike i upita ih gdje bi se trebao roditi Mesija.
5 Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu u Judeji, jer ovako stoji pisano kod proroka:
6 Ti, Betleheme u zemlji Judinoj,
nipošto nisi najmanji
među kneževskim Judinim gradovima,
jer će iz tebe izaći knez koji će biti pastir
nad mojim narodom Izraelom.«
7 Tada Herod tajno dozva k sebi mudrace i točno ih ispita za vrijeme kad im se je pojavila zvijezda. 8 Onda ih uputi u Betlehem i reče: »Idite tamo i raspitajte se brižno za dijete. Čim ga nađete, javite mi; tada ću i ja doći i pokloniti mu se.«
9 Oni poslušaše kralja i onda se zaputiše. I gle, zvijezda koju su bili vidjeli na istoku, išla je pred njima, dok nije napokon stala nad mjestom gdje je bilo djetešce. 10 Kad vidješe zvijezdu, veoma se obradovaše. 11 Stupiše u kuću i vidješe dijete s Marijom, njegovom majkom. Padoše ničice i pokloniše mu se. Tada otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12 U snu primiše naputak da se ne vraćaju Herodu. Zato se vratiše drugim putem u svoju zemlju.

Evanđelje po Mateju 2,1-12