21 On im poče govoriti: »Danas se ispuni ova riječ Pisma koju ste upravo čuli.« 22 Svi su mu odobravali i divili se milosnim riječima što su tekle iz njegovih usta. Rekoše: »Nije li ovo Josipov sin?« 23 On im odvrati: »Vi ćete meni bez sumnje reći ovu poslovicu: Liječniče, izliječi sam sebe! Učini i ovdje, u svom zavičaju, velika djela što su se, kako čujemo, dogodila u Kafarnaumu!« 24 Onda nastavi: »Zaista kažem vam: Nijedan prorok nije dobro primljen u svom zavičaju. 25 Kažem vam uistinu: Kad se u Ilijine dane bilo zatvorilo nebo tri godine i šest mjeseci i po svoj zemlji vladala velika glad, tad je bilo mnogo udovica u Izraelu. 26 Ali ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija, nego k udovici u Sarfati na području Sidona. 27 Tako je bilo i u vrijeme proroka Elizeja mnogo gubavih u Izraelu. Ali se nijedan od njih ne očisti do Sirca Naamana.«
28 Na te riječi svi se u sinagogi napuniše gnjevom. 29 Ustadoše, istjeraše ga iz grada i odvedoše do ruba gore na kojoj je bio sagrađen njihov grad, da ga bace dolje. 30 Ali on prođe između njih i ode dalje.

Evanđelje po Luki 4,21-30