17 S njima siđe i stade na ravnici. Velika skupina njegovih učenika i mnogobrojno mnoštvo naroda iz sve Judeje, Jeruzalema i primorja oko Tira i Sidona.
20 Tada on upravi svoje oči na svoje učenike i progovori:
»Blaženi vi siromašni!
Vaše je Božje kraljevstvo.
21 Blaženi koji sada gladujete!
Vi ćete se nasititi.
Blaženi koji sada plačete!
Vi ćete se smijati.
22 Blaženi kad vas ljudi zamrze,
kad vas odbacuju i sramote
i ozloglašuju vaše ime zbog Sina Čovječjega!
23 Radujte se u onaj dan i veselite se;
jer gle, velika je vaša plaća na nebu.
Jer su isto tako činili prorocima njihovi oci.
24 Ali teško vama, bogati!
Vi već imate svoju utjehu.
25 Teško vama koji ste sada siti!
Vi ćete gladovati.
Teško vama koji se sada smijete!
Vi ćete tugovati i plakati.
26 Teško vama kad vam laskaju svi ljudi!
Jer su isto tako činili lažnim prorocima njihovi oci.

Evanđelje po Luki 6,17.20-26