28 Jedno osam dana poslije tih riječi uze Petra, Ivana i Jakova sa sobom i uziđe na goru, da se pomoli. 29 Dok se je molio, promijeni se njegovo lice, i njegovo odijelo postade sjajno i bijelo. 30 I dva su čovjeka govorila s njim: Mojsije i Ilija. 31 Pokazaše se u slavi i govorili su o njegovu svršetku, što ga je trebao snaći u Jeruzalemu. 32 Petar i njegovi drugovi bili su svladani od sna. Kad se probudiše, vidješe njegovu slavu i oba čovjeka koji su stajali s njim. 33 Kad su se ovi htjeli od njega rastati, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro je da smo ovdje. Načinit ćemo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Nije znao što govori. 34 Dok je još govorio, dođe oblak i zakloni ih. Uplašiše se kad zađoše u oblak. 35 A iz oblaka povika glas: »Ovo je moj izabrani Sin, njega slušajte!« 36 Kad je glas utihnuo, ostao je Isus opet sâm. Oni su šutjeli i u one dane nisu nikome ništa pripovijedali o onome što su vidjeli.

Evanđelje po Luki 9,28-36