2 Tada pristupiše farizeji k njemu i upitaše ga je li dopušteno mužu otpustiti svoju ženu? Time ga htjedoše iskušati. 3 On im reče: »Što vam je zapovjedio Mojsije?« 4 Oni odvratiše: »Mojsije je dopustio da se napiše otpusna knjiga, i onda da se žena otpusti.« 5 Isus im odvrati: »Mojsije vam je dao tu zapovijed zbog tvrdoće vašega srca. 6 U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muško i žensko. 7 Zato će ostaviti muž oca i majku i prionuti uza svoju ženu, 8 i bit će oboje jedno tijelo. Tako nisu više dvoje nego jedno tijelo. 9 A što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati.«
10 U kući ga zapitaše učenici još jedanput za to. 11 On im objasni: »Tko otpusti svoju ženu i uzme drugu, čini preljub. 12 Ako žena ostavi svoga muža i uzme drugoga, čini preljub.«
13 Donosili su k njemu djecu, da bi ih dotaknuo. A učenici su odbijali ljude. 14 Kad to vidje Isus, razljuti se i reče im: »Pustite djecu neka dolaze k meni i ne branite im; jer je za takve Božje kraljevstvo. 15 Zaista kažem vam: Tko ne primi Božjega kraljevstva kao dijete, ne će doći u njega.« 16 Tada ih zagrli, stavi na njih svoje ruke i blagoslovi ih.

Evanđelje po Marku 10,2-16