21 Oni dođoše u Kafarnaum. Odmah u subotu pođe u sinagogu i stade naučavati. 22 Bili su zaneseni njegovim naukom, jer je učio kao netko tko ima moć, a ne kao pismoznanci. 23 U tamošnjoj sinagogi nalazio se upravo čovjek koji je bio opsjednut od nečista duha. On povika: 24 »Odlazi! Što mi s tobom imamo, Isuse Nazarećanine? Ti si došao da nas upropastiš. Znam tko si, Božji Svetac.« 25 A Isus mu zaprijeti i reče: »Umukni i izađi iz njega!« 26 Nečisti duh prodrma čovjeka i vičući iza glasa izađe iz njega. 27 Puni čuđenja pitali su svi jedan drugoga: »Što je ovo? Neki novi, silni nauk! I usto zapovijeda nečistim duhovima, i oni ga slušaju!« 28 Glas o njemu raširi se brzo po svem području Galileje.

Evanđelje po Marku 1,21-28