38 Dalje im reče u svojoj pouci: »Čuvajte se pismoznanaca! Oni rado idu u dugačkim haljinama, hoće da ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima 39 i da zauzimaju u sinagogama prva mjesta i na gozbama pročelja. 40 Oni izjedaju udovičke kuće i prave se da izgovaraju duge molitve. Njih čeka stroži sud.«
41 Isus je sjedio nasuprot blagajni za prinose i gledao kako narod ubacuje novac u blagajnu. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo. 42 Jedna siromašna udovica dođe i ubaci dvije lepte, što čini kvadrant. 43 Tada dozva svoje učenike i reče im: »Zaista kažem vam: Ova siromašna udovica stavila je više u blagajnu nego svi drugi. 44 Jer svi drugi ubaciše od svoga viška, a ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu.«

Evanđelje po Marku 12,38-44