28 Jedan od pismoznanaca slušao je njihovu prepirku i opazio kako im je zgodno odgovorio. I on pristupi i zapita ga: »Koja je prva od svih zapovijedi?« 29 Isus odgovori: »Prva glasi: Čuj, Izraele, Gospodin, naš Bog, jest jedini. 30 Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom! 31 Druga glasi: Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe! Važnije zapovijedi od tih nema.« 32 Tada mu reče pismoznanac: »Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga. 33 Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samoga sebe: to je vrednije od svih paljenica i žrtava.« 34 Kad vidje Isus kako pametno odgovori, reče mu: »Nisi daleko od Božjega kraljevstva.« Otada se ne usudi više nitko zapitati ga što.

Evanđelje po Marku 12,28-34