7 I propovijedao je: »Moćniji od mene ide za mnom. Ja nisam dostojan kleknuti i odriješiti mu remena na obući. 8 Ja sam vas krstio vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim.«
9 U one dane dođe Isus iz Nazareta u Galileji i dade da ga Ivan krsti u Jordanu. 10 Jedva je bio izašao iz vode, vidje kako se otvori nebo i Duh kao golub na nj siđe. 11 S neba povika glas: »Ti si moj ljubljeni Sin; ti si mi po volji.«

Evanđelje po Marku 1,7-11