30 Apostoli se opet nađoše kod Isusa i izvijestiše ga o svemu što su činili i naučavali. 31 Tada im Isus reče: »Dođite sa mnom sami, na samotno mjesto i otpočinite malo!« Bilo je naime mnogo onih koji su neprestano dolazili i odlazili i nisu imali kad ni jesti. 32 Tada odoše u lađici na samotno mjesto da budu sami. 33 Ali su ih mnogi vidjeli gdje odlaze i pogodili su njihovu namjeru. Tada pohrliše pješice tamo iz sviju gradova i još ih prestigoše. 34 Kad izađe na kopno, vidje veliko mnoštvo naroda i sažali se nad njima jer su bili kao ovce bez pastira, i poče ih dugo učiti.

Evanđelje po Marku 6,30-34