31 On ode opet iz područja Tira i dođe preko Sidona na Galilejsko more, posred područja Dekapolisa. 32 Tada donesoše k njemu gluhonijema i zamoliše da stavi na nj ruku. 33 On ga uze iz naroda nasamo, stavi mu svoje prste u uši i pljuvačkom se dotače njegova jezika. 34 Tada, uzdahnuvši, pogleda na nebo i reče mu: »Effata«, to jest: »Otvori se!« 35 Odmah se otvoriše njegove uši. Sveza njegova jezika razriješi se i mogao je lijepo govoriti. 36 A on im zabrani kazivati ikome išta o tom. Ali što im je on strože zabranjivao, to su oni još revnije pripovijedali. 37 Vrlo zadivljeni govorili su: »On čini sve dobro: gluhima daje da čuju i nijemima da govore.«

Evanđelje po Marku 7,31-37