1 Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra i Jakova, i njegova brata Ivana, i povede ih nasamo na visoku goru. 2 Tada se preobrazi pred njima. Lice njegovo zasja kao sunce, a haljine njegove zasvijetliše kao svjetlo. 3 Ukazaše im se Mojsije i Ilija koji su s njime razgovarali. 4 Tada prozbori Petar i reče Isusu: »Gospodine, dobro je da smo ovdje! Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« 5 Dok je on još govorio, zasjeni ih sjajan oblak i začu se glas iz oblaka: »Ovo je moj ljubljeni sin, koji mi je po volji. Njega slušajte!« 6 Kad učenici to čuše, padoše ničice vrlo uplašeni. 7 Isus pristupi, dotače ih se i reče: »Ustanite, ne bojte se!« 8 Oni podigoše oči, ali ne vidješe više nikoga, nego sama Isusa. 9 Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte ništa o ovom viđenju, dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih!«

Evanđelje po Mateju 17,1-9