44 Kraljevstvo je nebesko kao blago što leži sakriveno u polju. Čovjek nađe blago i sakri ga. Tada otiđe pun radosti zbog toga i proda sve svoje i kupi polje.
45 Nadalje je kraljevstvo nebesko kao trgovac koji je tražio plemenite bisere. 46 Kad nađe jedan dragocjeni biser, otiđe, proda sve svoje imanje, i kupi ga.
47 Još je kraljevstvo nebesko kao mreža što se baci u more i zahvati svakojake ribe. 48 Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i saberu dobre u posude, a loše bace van. 49 Tako će biti i na svršetku svijeta. Anđeli će izaći i odijelit će zle od pravednih 50 i bacit će ih u ognjenu peć. Ondje će biti jauk i škrgut zubâ.
51 Razumjeste li sve ovo?« Odgovoriše mu: »Da, Gospodine!« 52 Tada on nastavi: »Zato je svaki učitelj koji je vješt u nauku o kraljevstvu nebeskom kao domaćin koji iznosi iz svojega blaga novo i staro.«

Evanđelje po Mateju 13,44-52