28 »Što vam se čini? Neki je čovjek imao dva sina. On ode k prvome i reče: Sine, idi i radi danas u vinogradu! 29 Ovaj odgovori: Da, gospodaru; ali ne otiđe. 30 Tada ode k drugome i reče isto tako. Ovaj odgovori: Ne ću. Ali poslije mu bi žao, i on ipak otiđe. 31 Tko je od te dvojice ispunio očevu volju?« Odgovoriše: »Drugi.« Tada im Isus reče: »Zaista, kažem vam: Carinici i bludnice dolaze prije vas u Božje kraljevstvo. 32 Ivan dođe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi niste vjerovali. Zato su mu carinici i bludnice vjerovali. Vi ste to vidjeli, ali se ipak poslije toga niste obratili i niste mu povjerovali.«

Evanđelje po Mateju 21,28-32