33 »Čujte još drugu prispodobu: Neki domaćin posadi vinograd. Ogradi ga plotom, iskopa u njemu tijesak i sagradi kulu. Tada ga dade u zakup vinogradarima i otiđe izvan zemlje. 34 Kad dođe vrijeme berbi, posla svoje sluge k vinogradarima, da prime urod. 35 A vinogradari napadoše njegove sluge: jednoga prebiše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše. 36 Tada posla druge sluge, više njih nego prije. I njima učiniše isto tako. 37 Naposljetku posla k njima svoga sina rekavši: Odat će poštovanje mojemu sinu. 38 Ali kad vinogradari ugledaše sina, rekoše među sobom: Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i zaposjednemo njegovu baštinu! 39 Uhvatiše ga, dakle, izbaciše ga iz vinograda i ubiše ga. 40 Kad dođe napokon gospodar vinograda, što će učiniti onim vinogradarima? 41 Odvratiše mu: Zločince će nemilosrdno pogubiti, a svoj će vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji će mu davati urod u pravo vrijeme.«* 42 Tada im reče Isus: »Zar niste nikad čitali u Pismu:
Kamen koji odbaciše graditelji
postade ugaoni kamen;
to je Gospodnje djelo,
kakvo čudo pred našim očima?
43 Zato vam kažem: Uzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji donosi njegove plodove.

Evanđelje po Mateju 21,33-43