12 Kad je čuo Isus da je Ivan zatvoren, skloni se u Galileju. 13 Ostavi Nazaret i nastani se u primorskom Kafarnaumu, u Zabulonovu i Neftalijevu području. 14 Tako se trebala ispuniti riječ proroka Izaije:
15 »Zemlja Zabulonova i zemlja Neftalijeva,
kraj prema moru, s one strane Jordana,
Galileja neznabožačka:
16 narod koji sjedi u tami
vidi veliko svjetlo;
nad onima koji prebivaju
u zemlji smrtne sjene sja svjetlo.«
17 Otada poče Isus propovijedati govoreći: »Obratite se, jer je blizu nebesko kraljevstvo.«
18 Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje kako dva brata, Šimun koji se zove Petar i njegov brat Andrija, bacaju mrežu u more. Oni su bili ribari. 19 On im reče: »Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.«* 20 Smjesta ostaviše mreže i pođoše za njim. 21 Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata: Jakova, Zebedejeva sina, i njegova brata Ivana, kako sa svojim ocem Zebedejem popravljaju u lađici mreže. I pozva ih. 22 Oni smjesta ostaviše lađicu i oca i pođoše za njim.
23 Isus je prolazio po svoj Galileji. Učio je u sinagogama, navješćivao evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

Evanđelje po Mateju 4,12-23