1 A u prvi dan tjedna dođe Marija Magdalena rano na grob, dok je još bila tama, i vidje da je kamen odvaljen od groba.* 2 Onda otrča i dođe k Šimunu Petru i k drugom učeniku koga je Isus ljubio, i reče im: »Uzeše Gospodina iz groba, i ne znamo gdje ga položiše.« 3 Izađe dakle Petar i drugi učenik i pođoše na grob. 4 Trčala su obojica zajedno. Drugi učenik trčao je brže od Petra i dođe prije na grob. 5 On se naviri i vidje plahte gdje leže, ali ne uđe. 6 Onda dođe i Šimun Petar za njim, i uđe u grob, i vidje plahte gdje leže, 7 i ručnik koji je bio na njegovoj glavi, ali nije ležao zajedno s drugim plahtama, nego posebno savijen na jednom mjestu. 8 Tada uđe i drugi učenik koji je bio prvi došao na grob, i vidje i povjerova; 9 jer još nisu razumjeli Pisma prema kojima je Isus trebao uskrsnuti od mrtvih.

Evanđelje po Ivanu 20,1-9