19 A kad bi uvečer onoga prvog dana tjedna, i vrata bila zatvorena gdje su se učenici skupili od straha pred Židovima, dođe Isus i stade na sredinu, i reče im: »Mir vam!« 20 I kad je to rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se učenici obradovaše što vide Gospodina. 21 I reče im opet: »Mir vam! Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas.« 22 Kad je to rekao, dahnu u njih i reče: »Primite Duha Svetoga! 23 Kojima oprostite grijehe oprostit će im se, i kojima zadržite zadržat će se.«
24 A Toma, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kad je došao Isus. 25 I kazaše mu drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina.« A on im reče: »Dok ne vidim na njegovim rukama ranu od čavala, i ne stavim svojega prsta u ranu od čavala, i ne stavim svoje ruke u njegov bok, ne ću vjerovati.« 26 I poslije osam dana bili su opet njegovi učenici unutra, i Toma s njima. Dođe Isus, dok su bila vrata zatvorena, i stade u sredinu, i reče: »Mir vam!« 27 Potom reče Tomi: »Stavi svoj prst ovamo, i vidi moje ruke, i pruži svoju ruku i stavi je u moj bok, i ne budi nevjeran nego vjeran!« 28 Tada mu reče: »Gospodin moj i Bog moj!« 29 Reče mu Isus: »Zato jer si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a povjerovaše!«
30 I mnoga druga čudesa učini Isus pred svojim učenicima koja nisu napisana u ovoj knjizi. 31 A ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, i da vjerujući imate život u njegovo ime.

Evanđelje po Ivanu 20,19-31