1 Poslije toga opet se ukaza Isus na Tiberijadskom moru. A ukaza se ovako: 2 Bili su zajedno Šimun Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane Galilejske, i Zebedejevi sinovi, i druga dvojica od njegovih učenika. 3 Reče im Šimun Petar: »Idem loviti ribe.« Rekoše mu: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađicu; ali one noći ne uloviše ništa. 4 A kad bi jutro, stajao je Isus na obali; ali učenici ne prepoznaše da je Isus. 5 Tada im reče Isus: »Djeco, imate li što za jelo?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: 6 »Bacite mrežu na desnu stranu lađice, i naći ćete.« Onda baciše, i već je nisu mogli vući od mnoštva riba. 7 Tada onaj učenik koga je Isus ljubio reče Petru: »Gospodin je!« A Šimun Petar kad ču da je Gospodin, stavi na se gornju haljinu – jer je bio gol – i skoči u more. 8 Drugi učenici dođoše na lađicu, jer nisu bili daleko od obale, oko dvjesta lakata, a vukli su mrežu s ribama. 9 A kad izađoše na obalu, vidješe vatru naloženu, i ribu na njoj, i kruh. 10 Isus im reče: »Donesite od riba što ih sad uloviste!« 11 Uđe Šimun Petar i izvuče na obalu mrežu punu velikih riba: sto pedeset i tri; i premda ih je bilo toliko, mreža se nije razderala. 12 Isus im reče: »Dođite, objedujte!« I nijedan se od učenika ne usudi upitati: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. 13 Dođe Isus i uze kruh, i dade im. Tako i ribu. 14 To se već treći put ukaza Isus svojim učenicima nakon što je uskrsnuo od mrtvih.
15 Poslije objeda reče Isus Šimunu Petru: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Reče mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim.« Reče mu: »Pasi jaganjce moje!« 16 Reče mu opet drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Reče mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim.« Reče mu: »Pasi jaganjce moje!« 17 Reče mu treći put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Ožalosti se Petar što mu reče po treći put: »Ljubiš li me?« i reče mu: »Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim.« Reče mu Isus: »Pasi ovce moje!* 18 Zaista, zaista kažem ti: Kad si bio mlađi, opasivao si se sam i išao si kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kamo ne ćeš.«* 19 A tim riječima htjede označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. Na to mu reče: »Pođi za mnom!«

Evanđelje po Ivanu 21,1-19