32 Ne boj se, malo stado; jer je volja vašega Oca da vam da kraljevstvo. 33 Prodajte što imate i dajte od toga milostinju! Pribavite sebi torbe nepoderive, neprolazno blago u nebu koje tat ne može ukrasti, niti ga moljac izjeda! 34 Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce.
35 Neka budu vaši bokovi opasani i svjetiljke upaljene u vašim rukama: 36 Tako ćete biti kao ljudi koji čekaju svojega gospodara, dok se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore kad dođe i pokuca. 37 Blago onim slugama koje gospodar nađe budne, kad dođe! Zaista, kažem vam: On će se pripasati i posadit će ih za stol, i obilazit će da ih posluži. 38 I ako dođe o drugoj ili o trećoj noćnoj straži, i nađe ih tako – onda blago njima! 39 A ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u svoju kuću. 40 Tako i vi buditi spremni, jer će Sin Čovječji doći u čas u koji najmanje mislite.«
41 Tada upita Petar: »Gospodine, namjenjuješ li ovu prispodobu samo nama ili svima?« 42 Gospodin odgovori: »Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj kojega postavlja gospodar nad svojim ukućanima, da im u pravo vrijeme daje hranu? 43 Blago onome sluzi kojega gospodar, kad se vrati kući, nađe da radi tako! 44 Zaista kažem vam: On će ga postaviti nad svim svojim dobrima. 45 Ako li onaj sluga misli u sebi: Moj gospodar ne će još zadugo doći; ako zlostavlja sluge i sluškinje, ako jede i pije i opija se, 46 doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, u čas koji ne zna. Tada će ga sasjeći na komade i odredit će mu mjesto među nevjernicima. 47 Onaj sluga koji, poznajući volju svojega gospodara, ne radi i ne upravlja po njegovoj volji, dobit će mnogo udaraca. 48 A onaj koji je ne poznaje i radi što zaslužuje kaznu, bit će malo udaran. Komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; komu je mnogo povjereno, od njega će se još više iskati.

Evanđelje po Luki 12,32-48