49 Došao sam da bacim oganj na zemlju, i što bih želio nego da je već planuo? 50 Ali ja prije trebam uzeti na sebe krštenje, i kako me to muči dok se ne izvrši! 51 Mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. 52 Odsad će pet u jednoj kući biti razdijeljeni: tri protiv dvojice i dva protiv trojice.
53 Ustat će otac protiv sina,
i sin protiv oca,
majka protiv kćeri,
i kći protiv majke,
svekrva protiv snahe,
i snaha protiv svekrve.«

Evanđelje po Luki 12,49-53