51 Približavali su se dani kada je trebao biti uzet. Tada on čvrsto nakani poći u Jeruzalem. 52 I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i dođoše u jedno samarijansko mjesto da mu priprave gdje će prenoćiti. 53 Ali ga ne primiše, jer je bio na putu u Jeruzalem. 54 Kad to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da zazovemo oganj s neba, da ih unišiti?« 55 A on se okrenu i ukori ih. 56 I tako odoše u drugo mjesto.
57 Dok su putovali, reče mu neki čovjek: »Ići ću za tobom kamo god pođeš.« 58 Isus mu odvrati: »Lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoja gnijezda. A Sin Čovječji nema mjesta gdje bi mogao nasloniti svoju glavu.«
59 Drugoga pozva: »Pođi za mnom!« On odvrati: »Gospodine, pusti me da najprije odem i ukopam svojega oca.« 60 Isus mu odvrati: »Pusti neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. A ti pođi i navješćuj Božje kraljevstvo!«
61 Opet drugi reče: »Ja ću ići za tobom, Gospodine, ali me najprije pusti da se oprostim sa svojom obitelji.« 62 Isus mu odvrati: »Nijedan koji stavi ruku svoju na plug i obazire se natrag, nije prikladan za Božje kraljevstvo.«

Evanđelje po Luki 9,51-62