46 Oni dođoše u Jerihon. Kada je izlazio iz Jerihona s učenicima i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je na putu prosjak, slijepac Bartimej, Timejev sin. 47 Čim je on čuo da je tu Isus Nazarećanin, povika iza glasa: »Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!« 48 Mnogi su ga korili neka šuti. Ali on je vikao još jače: »Sine Davidov, smiluj mi se!« 49 Tada zastane Isus i reče: »Zovnite ga ovamo!« Zovnuše slijepca i rekoše mu: »Imaj pouzdanje! Ustani, zove te!« 50 Tada on zbaci sa sebe svoju haljinu, skoči i pohrli k Isusu. 51 Isus ga upita: »Što hoćeš od mene?« »Učitelju«, zamoli slijepac, »učini da progledam!« 52 Isus mu reče: »Idi, vjera te je tvoja ozdravila.« Odmah je progledao i uputio se za njim.

Evanđelje po Marku 10,46-52