33 Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate kad će nastupiti vrijeme. 34 Ono je kao čovjek koji polazi na put. Kad ostavlja svoju kuću, predaje svojim slugama kućanstvo, svakomu određuje njegov posao; vrataru naloži da bude budan. 35 Budite dakle budni! Jer ne znate kad dolazi gospodar kuće, da li uvečer ili o ponoći ili u zoru ili ujutro. 36 Mogao bi doći iznenada i naći vas gdje spavate. 37 Što kažem vama, kažem svima: Budite budni!

Evanđelje po Marku 13,33-37