1 Početak evanđelja Isusa Krista, Božjega Sina. 2 Stoji pisano u proroka Izaije:
»Evo, ja šaljem svoga glasnika pred tobom
koji će ti pripraviti put.
3 Glas onoga što viče u pustinji:
Pripravite Gospodnji put,
poravnite njegove staze!«
4 Ivan Krstitelj se pojavio u pustinji i propovijedao je pokorničko krštenje za oproštenje grijeha. 5 Tada je izlazila k njemu sva Judeja i svi stanovnici Jeruzalema. On ih je krstio u Jordanu, a oni su pritom ispovijedali svoje grijehe. 6 Ivan je bio obučen u devinu dlaku i imao je kožnat pojas oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. 7 I propovijedao je: »Moćniji od mene ide za mnom. Ja nisam dostojan kleknuti i odriješiti mu remena na obući. 8 Ja sam vas krstio vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Evanđelje po Marku 1,1-8