31 Kad dođe Sin Čovječji u svojoj slavi i svi anđeli s njime, sjest će na prijestolje svoje slave. 32 Svi će se narodi pred njim sabrati. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. 33 Postavit će ovce sebi s desne, a jarce sebi s lijeve. 34 Tada će kralj reći onima s desne strane: Dođite, blagoslovljeni mojega Oca! Primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od stvaranja svijeta! 35 Jer sam bio gladan i dali ste mi jesti; žedan i dali ste mi piti. Bio sam stranac i primili ste me na konak; 36 gol i zaodjenuli ste me. Bio sam bolestan i pohodili ste me; bio sam u tamnici i došli ste k meni. 37 Tada će ga pravednici upitati: Gospodine, kad smo te vidjeli gladna i dali ti jesti, ili žedna i dali ti piti? 38 Kad smo te vidjeli kao stranca i primili te na konak, ili gola i zaodjenuli te? 39 Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi? 40 Kralj će im odgovoriti: Zaista kažem vam: Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste meni učinili. 41 Tada će reći onima na lijevoj strani: Idite od mene, prokleti, u vječni oganj što je pripravljen đavlu i njegovim anđelima! 42 Bio sam gladan i niste mi dali jesti; žedan i niste mi dali piti. 43 Bio sam stranac i niste me primili na konak; gol i niste me zaodjenuli. Bio sam bolestan i u tamnici, i niste me pohodili. 44 Tada će ga i oni upitati: Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna, ili kao stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i nismo te poslužili? 45 Ali će im on odgovoriti: Zaista, kažem vam: Što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste učinili ni meni. 46 Ovi će ući u vječnu muku, a pravednici u vječni život.«

Evanđelje po Mateju 25,31-46