23 Jedne subote išao je kroz usjeve. Njegovi su učenici trgali putem klasje. 24 Tada ga farizeji upitaše: »Zašto čine u subotu ono što je zabranjeno?« 25 On im odvrati: »Niste li nikad čitali što učini David kad je bio u nevolji, on i njegovi ogladnjeli drugovi? 26 Kako je u vrijeme velikog svećenika Ebjatara ušao u Božju kuću i jeo postavljene kruhove koje smiju jesti samo svećenici i kako ih je dao i svojim pratiocima?« 27 Tada nastavi: »Subota je tu zbog čovjeka, a nije čovjek zbog subote. 28 A Sin je Čovječji gospodar i nad subotom.«
3
1 Dođe opet u sinagogu. Tu je bio čovjek s osušenom rukom. 2 Pazili su na nj hoće li ga u subotu iscijeliti, da ga mogu optužiti. 3 Tada reče čovjeku s osušenom rukom: »Stani na sredinu!« 4 Onda ih upita: »Treba li u subotu činiti dobro ili zlo? Smijem li spasiti život ili pustiti da propadne?« Skupljeni su šutjeli. 5 Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih uokolo i reče čovjeku: »Pruži svoju ruku!« On je pruži, i ruka mu je bila opet zdrava. 6 Smjesta izađoše farizeji i posavjetovaše se s Herodovim pristašama protiv njega, kako bi ga mogli upropastiti.

Evanđelje po Marku 2,23-3,6