20 Tada ode kući. Opet se sabra mnoštvo, tako da nisu mogli ni blagovati. 21 Kad je to čula njegova svojta, podigoše se da ga odvedu silom. Jer se govorilo da je izvan sebe. 22 A pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema rekoše: »On je opsjednut od Beelzebula. S pomoću đavolskoga poglavice izgoni đavle.« 23 Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: »Kako može sotona izgoniti sotonu? 24 Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda takvo kraljevstvo ne može opstati. 25 Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda se takva kuća ne može održati. 26 I ako sotona ustane protiv samoga sebe i nesložan je sa samim sobom, onda ne može opstati nego će propasti. 27 Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i oteti mu imanje ako nije najprije svezao jakoga. Tek tada može oplijeniti njegovu kuću. 28 Zaista, kažem vam: Svi grijesi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će im se. 29 Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi navijeke oproštenja, nego ostaje krivac vječnoga grijeha.« 30 Oni su naime tvrdili: »On ima u sebi nečistoga duha.«
31 Tada dođoše njegova majka i braća. Ostadoše stojeći vani i dadoše ga pozvati. 32 Mnoštvo je ljudi sjedilo oko njega. Tada mu javiše: »Tvoja majka i braća stoje vani i pitaju za te.« 33 On im odvrati: »Tko je moja mati, i tko su moja braća?« 34 Tada pogleda na one koji su sjedili oko njega i reče: »Evo moje majke i moje braće! 35 Jer tko čini volju Božju, taj mi je brat, sestra i majka.«

Evanđelje po Marku 3,20-35