26 Dalje je govorio: »Kraljevstvo je Božje kao čovjek koji baci sjeme u zemlju. 27 Spavao on ili bdio, danju ili noću, sjeme niče i raste, a da on i ne zna kako. 28 Sama od sebe donosi zemlja rod: najprije biljku, onda klas, napokon puno zrno u klasu. 29 Kad se tada pokaže rod, odmah spremi srp, jer je tu žetva.«
30 Dalje je govorio: »S čime da usporedimo Božje kraljevstvo? Kojom da ga prispodobom prikažemo? 31 Ono je kao gorušično zrno. Kad se sije u zemlju, manje je od sveg drugog sjemena na zemlji. 32 A je li posijano, uzraste i bude veće od svega povrća. Potjera tako velike grane da mogu nebeske ptice boraviti u njegovoj sjeni.« 33 U mnogim takvim prispodobama navješćivao im je riječ kako bi je mogli shvatiti. 34 Bez prispodoba im nije govorio. Nasamo je svojim učenicima sve tumačio.

Evanđelje po Marku 4,26-34