2 Poslije šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih nasamo, na visoku goru. Tu se pred njima preobrazi. 3 Njegove haljine postadoše sjajno bijele kako ih ne može nijedan bjelilac na zemlji obijeliti. 4 Ukaza im se Ilija s Mojsijem i razgovorahu s Isusom. 5 Tada progovori Petar i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje. Načinit ćemo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« 6 On nije znao što govori, jer su bili uplašeni. 7 Tada dođe oblak i zasjeni ih. Iz oblaka povika glas: »Ovo je moj ljubljeni Sin, njega slušajte!« 8 Kad pogledaše oko sebe, najedanput ne vidješe više nikoga sa sobom, osim sama Isusa.
9 Kad su onda silazili s gore, naloži im Isus da nikome ne pripovijedaju o onome što su vidjeli dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih. 10 Oni to zadržaše za sebe, ali su pitali jedan drugoga što znači uskrsnuti od mrtvih.

Evanđelje po Marku 9,2-10