14 Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako treba biti podignut i Sin Čovječji, 15 da svaki koji vjeruje u njega ima vječni život. 16 Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život. 17 Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet zato da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi. 18 Tko vjeruje u njega, ne će biti suđen; tko ne vjeruje, taj je već osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega. 19 A sud stoji u ovom: Svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu negoli svjetlo; jer su njihova djela bila zla. 20 Jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da ne dođu na vidjelo njegova djela. 21 A tko čini istinu, dolazi k svjetlu da se vide njegova djela, jer su učinjena u Bogu.«

Evanđelje po Ivanu 3,14-21