30 Odatle otiđoše dalje, i putovali su kroz Galileju. A nije htio da tko dozna. 31 Učio je naime svoje učenike i govorio im: »Sin Čovječji bit će predan u ruke ljudima. Oni će ga ubiti, ali tri dana poslije svoje smrti on će uskrsnuti.« 32 Oni nisu razumjeli toga govora; ali su se bojali zapitati ga.
33 Dođoše u Kafarnaum. Kad su bili u kući, zapita ih: »O čemu ste govorili putem?« 34 Oni su šutjeli, jer su se putem prepirali među sobom o tome tko je među njima najveći. 35 Tada on sjede, dozva k sebi dvanaestoricu i reče im: »Tko hoće da bude prvi, taj neka bude posljednji i svima sluga.« 36 Tada uze dijete, stavi ga u sredinu među njih, zagrli ga i reče im: 37 »Tko jedno takvo dijete primi u moje ime, mene prima; a tko primi mene, ne prima mene nego onoga koji me posla.«

Evanđelje po Marku 9,30-37