1 U onaj dan izađe Isus iz kuće i sjede kraj mora. 2 Mnogo se naroda sabralo oko njega. Zato je ušao u lađicu i u njoj sjeo, a narod je sav stajao na obali. 3 On im je kazivao mnogo u prispodobama:
»Izađe sijač da sije. 4 I dok je sijao, jedno zrno pade na put, pa dođoše ptice i pozobaše ga. 5 Drugo pade na kamenito tlo gdje nije imalo mnogo zemlje. Ono brzo izniknu, jer nije ležalo duboko u zemlji. 6 Ali kad zasja sunce, uvenu, i kako nije imalo korijena, usahnu. 7 Opet drugo pade među trnje. Uzraste zajedno i trnje te ga uguši. 8 Drugo pade na dobru zemlju i donosilo je stostruk, šezdesetorostruk, tridesetorostruk rod. 9 Tko ima uši, neka čuje!«
10 Tada pristupiše njegovi učenici i upitaše ga: »Zašto im govoriš u prispodobama?« 11 On odgovori: »Vama je dano da razumijete tajne kraljevstva nebeskoga. A njima nije dano. 12 Jer onome koji ima još će se dati i imat će u izobilju, a onome koji nema oduzet će se i ono što ima. 13 Zato im govorim u prispodobama, jer otvorenim očima ne vide i otvorenim ušima ne čuju i ne razumiju. 14 Tako se ispunja na njima proroštvo Izaije koje glasi:
Slušat ćete, a ipak ne ćete razumjeti,
gledat ćete, a ne ćete vidjeti.
15 Otvrdnulo je srce ovoga naroda.
Uši su mu gluhe,
oči su mu zatvorene.
Ne će da vidi očima,
ne će da čuje ušima,
neće da razumije srcem
niti da se obrati,
da ga iscijelim.
16 A blago vašim očima što vide i vašim ušima što čuju! 17 Jer zaista kažem vam: Mnogi proroci i pravednici željeli su vidjeti što vi vidite, i ne vidješe, i čuti što vi čujete, i ne čuše.
18 Vi dakle shvatite prispodobu o sijaču! 19 Svakome koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi nečastivi i grabi što je bilo posijano u njegovo srce. Takav je sjeme posijano na put. 20 Što je bilo posijano na kamenito tlo, to je onaj koji sluša riječ i prima je odmah s radošću. 21 Ali ne pusti korijena jer je nestalan. Kad zbog riječi navali nevolja ili progonstvo, on se odmah spotakne. 22 Što je bilo posijano među trnje, to je onaj koji sluša riječ. Ali svjetovne brige i varavo bogatstvo zaguše riječ, tako te ostane bez roda. 23 Što je bilo posijano na dobru zemlju, to je onaj koji sluša riječ i razumije te donosi rod: stostruk, šezdesetorostruk i tridesetorostruk.«

Evanđelje po Mateju 13,1-23