24 Iznese im drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji posija dobro sjeme na svojoj njivi. 25 Dok je sve spavalo, dođe njegov neprijatelj, posija kukolj po pšenici i otiđe. 26 Kad onda uzraste usjev i uhvati se rod, pokaza se i kukolj. 27 Tada dođoše domaćinove sluge i rekoše mu: Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svoju njivu? Odakle joj dakle kukolj? 28 On im odgovori: Neprijatelj je to učinio. Tada sluge upitaše: Trebamo li otići i skupiti ga? 29 On odgovori: Ne! Inače biste mogli, skupljajući kukolj, počupati zajedno s njim i pšenicu. 30 Ostavite samo da zajedno oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Saberite najprije kukolj i svežite ga u snoplje da se sažeže. A pšenicu nosite u moju žitnicu!«
31 Drugu im još prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao gorušično zrno što ga uze čovjek i posija na svoju njivu. 32 Ono je, istina, manje od svega drugog sjemenja. Ali kad izraste, veće je od drugih biljaka. Ono postane stablo tako da ptice nebeske dolaze i stanuju na njegovim granama.«
33 Još im iznese daljnju prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kvasac što ga žena uze i pomiješa u tri mjere brašna, dok sve ne uskisnu.«
34 Sve je to govorio Isus u prispodobama mnoštvu naroda i bez prispodoba nije im govorio.
35 Tako se je trebala ispuniti riječ proroka:
»Otvorit ću svoja usta u prispodobama,
objavit ću što je bilo sakriveno
od postanka svijeta.«
36 Tada on otpusti mnoštvo naroda i otiđe kući. Onda pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše: »Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi!« 37 On reče: »Koji sije dobro sjeme jest Sin Čovječji. 38 Njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva; kukolj su djeca zloga. 39 Neprijatelj koji ga je posijao jest đavao. Žeteoci su anđeli. 40 Kao što se dakle kukolj sabire i u ognju spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta. 41 Sin Čovječji izaslat će svoje anđele i oni će sabrati sve zavoditelje i zlotvore iz njegova kraljevstva 42 i baciti ih u ognjenu peć. Ondje će biti jauk i škrgut zubâ. 43 Tada će pravednici sjati kao sunce u kraljevstvu svojega Oca. Tko ima uši, neka čuje!

Evanđelje po Mateju 13,24-43