26 U šestom mjesecu bi poslan anđeo Gabriel u galilejski grad koji se zove Nazaret, 27 k djevici zaručenoj s mužem komu je bilo ime Josip, iz Davidove kuće. Ime je djevici bilo Marija. 28 Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom.« 29 Na te se riječi ona uplaši i pomisli što treba značiti ovaj pozdrav. 30 Anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga! 31 Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus! 32 On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. 33 On će vladati nad Jakovljevim domom uvijeke, i njegovu kraljevstvu ne će biti kraja.«
34 Marija reče anđelu: »Kako će se to dogoditi kad ja ne poznajem muža?« 35 Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti će doći na tebe, i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se i Sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Božji. 36 I Elizabeta, tvoja rođakinja, u svojoj starosti zače sina, i ona koju zovu nerotkinjom broji već šesti mjesec. 37 Jer Bogu nije nemoguća nijedna stvar.« 38 Tada reče Marija: »Evo, ja sam Gospodnja službenica; neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Evanđelje po Luki 1,26-38