35 Tada pristupiše k njemu Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, i zamoliše: »Učitelju, htjeli bismo da nam ispuniš jednu molbu.« 36 On ih upita: »Što želite od mene?« 37 Oni ga zamoliše: »Daj da u tvojoj slavi jedan od nas sjedne s tvoje desne, drugi s tvoje lijeve!« 38 Isus im odvrati: »Ne znate što molite. Možete li piti kalež koji ja pijem, ili krstiti se krštenjem koje ja primam?« 39 Oni mu odgovoriše: »Možemo.« Isus im odvrati: »Kalež koji ja pijem vi ćete piti i krštenje koje ja primam i vi ćete primiti; 40 ali mjesto s moje desne ili s lijeve ne mogu ja dati; ono pripada onima za koje je pripravljeno.« 41 Kad doznaše to druga desetorica, razljutiše se na Jakova i Ivana. 42 Isus ih zato dozva k sebi i reče im: »Znate, neznabožački vladari vladaju nad svojim narodima i velikaši čine da oni osjete njihovu moć. 43 Među vama neka ne bude tako. Tko hoće biti velik među vama, taj neka bude vaš sluga; 44 i tko hoće biti prvi među vama, taj neka bude svima sluga! 45 I Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da dâ svoj život u otkup za mnoge.«

Evanđelje po Marku 10,35-45