13 Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga ovaj krsti. 14 Ali ga Ivan htjede od toga odvratiti pa reče: »Ja bih trebao da me ti krstiš, a ti dolaziš k meni?« 15 Isus mu odgovori: »Samo to ti pusti! Dolikuje nam da ispunimo svu pravednost.« Tada mu popusti. 16 Kad se Isus krstio, on izađe odmah iz vode. Tada se otvoriše nebesa i on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. 17 I glas s neba povika: »Ovo je moj ljubljeni Sin koji mi se dopada.«

Evanđelje po Mateju 3,13-17